Hol kapható még?

Mátyás Király Patika, Ügyeletes Gyógyszertár
1039 Budapest, Mátyás király út 2.